Category Archives

    Inițiative

  • All

Inițiativele noastre întrunesc cumulativ trei componente fundamentale în munca noastră: sunt inovative, au impact în comunitate și sunt bazate pe implicare voluntară.
Menționăm câteva dintre inițiativele care au prins contur și pe care dorim să le dezvoltăm în următorii ani.