Skip to main content
În identificarea comunităților cu care lucrăm, urmărim o serie de factori, pe care încercăm să îi analizăm contextual și să îi punem în relație direct cu resursele locale pentru a crea comunități sustenabile.

Abordarea noastră de lucru are scopul de a schimba de jos în sus realiatea socială.

MODELUL A.R.S.I.C.

De ce?

Am pornit de la concluzia că, succesul unui model de intervenție socială se află în strânsă legatură cu contextul social, căruia i se adresează. Exemplu în acest sens este sistemul Grameen Bank dezvoltat în Bangladesh sau modelele de organizații comunitare dezvoltate în Statele Unite ale Americii, ambele modele create pentru societățile și provocările întâlnite la nivelul acestora într-un anumit moment istoric.

Toate aceste modele se dovedesc eficiente în contextul lor de dezvoltare, adaptate propriilor culturi sociale și economice. Cu toate acestea, situațiile de replicare ale modelelor în alte regiuni și țări, se dovedesc dificile și de multe ori ineficiente.

De aceea, ARSIC a creat propriul model de intervenție socială, care poate fi aplicat în comunitățile din România.

 Ce este?

Un model de intervenție socială în comunitate, care permite celor care lucrează la nivel comunitar/de grup, să folosească instrumente specifice de analiză și proces.

Se adresează specialiștilor care lucrează în domeniul social și care doresc ca, munca pe care o desfășoară să aibă un imact rappid și să fie ușor de urmărit, ca proces.

Cum funcționează?

Modelul este dezvoltat într-o manieră simplificată și ușor de aplicat și replicat.

Segmentele care sunt urmărite în cadrul modelului, vor fi detaliate și dezvoltate în funcție de fiecare comunitate cu care se lucrează.

Demografia Backgroundcultural Resurse Identificare nevoilor Implicare
Istoric Valori StakeholderiActori cheie Planificare Sprijin identificat
Analiza capital social (relații existente) Grup de inițiativă Plan de acțiune Participare
Analiza relațiilor de putere din comunitate Lideri comunitari Trasarea obiectivelor Metode
Luarea deciziilor în comunitate Parametrii schimbati
Propagare Impact

Pentru fiecare coloană în parte, se va introduce și structura informația, în funcție de fiecare comunitate cu care se lucrează.

În urma aplicării modelului, se va crea o hartă vizuală a comunității, care permite trasarea intervenției sociale facil, în baza unor analize complexe a situațiilor și în urma căreia persoana care face această intervenție să poată stabili ce metodă ar fi cea mai eficientă în a fi aplicată respectivei comunități.

Rezultate?

Comunitățile cu care lucrăm, sunt comunități urbane mici și rurale. Pe parcursul anilor, am dezvoltat și aplicat modelul ARSIC pentru a găsi cea mai bună soluție de abordare și intervenție.

În multe cazuri, am pornit de la intervenția în caz de urgență, în cazul unor grupuri care aveau nevoie de sprijin imediat pentru membrii săi, cum ar fi comunitatea din satul Anghelești sau comuna Brebu.

Alte situații implică o intervenție pe termen lung, care să creeze auto-sustenabilitate, prin dezvoltarea relațiilor sociale și participative, cum este cazul comunei Voinești.

Întotdeauna, căutăm parteneri locali, care cunosc cel mai bine situația comunităților și prin care ne asigurăm că, rezultatele sunt cele așteptate. De cele mai multe ori, partenerii sunt ONG-uri locale, care își desfășoară activitatea acordând asistență și servicii comunităților în care se află.

Comunitatea Brebu – Prahova

Printr-un grup de inițiativă local, sprijinim programul de responsabilizare a cetățenilor, prin donații către aceasta comunitate, în interiorul căreia funcționează un amplasament de tip familial pentru copiii aflați în sistemul de protecție maternală.

Împreună cu grupul de inițiativă, am identificat nevoile acestora și au fost donate produse igienico-sanitare, necesare întreținerii copiilor și tinerilor din aceste familii.

Modelul de intervenție în această comunitate se bazează pe relocarea de resurse, prin donațiile care vin din mediul urban spre cel rural.

Comunitatea Chitila – Ilfov

Grupul de inițiativă s-a format în jurul unui ONG local de tip comunitar, care sprijină prin activități educaționale și sociale, grupuri de tineri aflați în învățământul primar și secundar.

Metoda de intervenție folosită a fost organizarea comunitară. Grupul de tineri beneficiază deja de o infrastructură solidă la nivelul serviciilor sociale și de suport, de aceea metoda de organizare se dovedește eficientă și de impact.

Comunitatea Voinești – Dâmbovița

Comunitate rurală, de producători locali, care dețin resurse importante, pe care le valorifică în diferite moduri. Structura asociativă este precară, de aceea grupurile de inițiativă se coagulează greu. Disparitățile sociale sunt un puternic fenomen, care influentează economia locală, creând marginalizare și excluziune socială.

Metoda de intervenție este dezvoltarea structurilor de economie socială, folosind resursa locală.

“Suc de Voinești” este brandul local, pe care îl dezvoltăm folosind producția de mere din localitate a producătorilor locali.

Continuarea navigării implică utilizarea cookies.

Accept
Confidențialitate ×
×