ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU SPRIJIN ȘI INIȚIATIVĂ COMUNITARĂ

Politica de Confidențialitate

Cine suntem?

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU SPRIJIN ȘI INIȚIATIVĂ COMUNITARĂ

Care sunt drepturile dvs. privind confidențialitatea datelor personale (GDPR)?

Sub rezerva anumitor dispoziții legale aplicabile, copilului sau părintelui le sunt garantate o serie de drepturi în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal;
-Dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care îi privesc și în caz afirmativ, acces la datele respective și informarea corespunzătoare;
-Dreptul la rectificare oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
-Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”) în cazul în care Utilizatorul își retrage consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
-Dreptul la restricționarea prelucrării dacă părintele contesta exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau dacă părintele s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
-Dreptul la portabilitatea datelor în vederea oferirii serviciilor inițiale în mod identic, chiar și dacă intervin schimbări la nivel de operatori sau alte tipuri specifice d e servicii
-Dreptul de opoziție, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară a copilului sau părintelui, ca date care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viză datele în cauza.
-Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat și de a obține retragerea/anularea/reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în copilului sau părintelui.
-Dreptul de a se adresă justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate.
-Pentru orice solicitare legată de utilizarea datelor tale personale, ne poți contacta la:

Email: office @proinitiative.ro

Echipă noastră va depune toate eforturile necesare pentru soluționarea într-un timp cât mai scurt a solicitărilor tale.
Conform legislației în domeniul protecției datelor personale, termenul de răspuns este 30 de zile.
Ne rezervăm dreptul de a nu răspunde solicitărilor vădit neîntemeiate, excesive sau repetate.

Cum utilizăm datele dumneavoastră?

Nicio informație directă despre dumneavoastră, ca vizitator al site-ului www.proinitiative.ro sau ca utilizator al unei aplicații web sau mobile dezvoltată și publicată de Asociația noastră nu este folosită intern sau expusă către un terț.

Datele înregistrate direct (de ex. email, parolă) sunt stocate criptat pe servere externe și pot fi editate numai de către cel care le-a creat (dumnevoatră ca utilizator), iar de noi pot fi doar șterse, în acord cu GDPR.

Alte date, precum statisticile analitice (Google Analytics, Mixpanel) sunt date generale, care nu pot fi puse în legătură directă cu vizitatorii / utilizatorii.  

Doriți mai multe detalii? Contactați-ne!